POZRITE SI

PLÁNOVANIE
Riadime sa zásadou, že rozhodujúce fakty a detaily stavby musia byť upresnené a stanovené dávno pred začatím realizácie drevodomu. Jedine tak je možné zabezpečiť úspešnosť realizácie drevodomu a bezpečné zhodnotenie vkladu investora. V dostatočnom predstihu musí byť naplánovaný predovšetkým výber materiálu a presné konštrukčné riešenie, objednávateľ totiž musí rátať s faktom, že výroba jednotlivých konštrukčných prvkov vyžaduje určitý čas.
PODPÍSANIE DOHODY
Základom úspešnej realizácie drevodomu podľa výberu a požiadaviek zákazníka je presne zadefinovaná a stanovená objednávka. Konečná dohoda so zákazníkom je zakotvená v kúpno-predajnej zmluve (KPZ), ktorá presne vymedzuje všetky podmienky a rozsah dodávky. Pre našu firmu je obzvlášť dôležité osobné stretnutie so zákazníkom na tvare miesta, na ktorom sa zvyčajne dohodnú potrebné konštrukčné detaily s ohľadom exteriérové možnosti. Ubezpečujeme Vás, že sa budeme snažiť pre Vás nájsť vždy to najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie.
PROJEKTOVANIE
Pri výrobe drevodomu naša firma v prvom rade dbá na dodržanie zákonných noriem pri navrhovaní a projektovaní drevených stavieb. Fázu projektovania zabezpečujú skúsení projektanti, ktorí pripravia komplexný projekt pre stavebné konanie podľa potrieb zákazníka, v súlade s platnými normami a tiež s ohľadom na konkrétnu stavebnú parcelu. Všetky konštrukčné prvky sú navrhnuté tak, aby spĺňali statické, mechanické, tepelnoizolačné a funkčné prvky.
VÝROBA
Materiál pred samotnou výrobou, ako aj počas nej, prechádza niekoľkostupňovou kvalitatívnou kontrolou. Zrubová stena sa vyrába progresívnou metódou hrúbkového a dĺžkového nadpájania, vďaka čomu získame tvarovo a rozmerovo stabilný materiál požadovaných vlastností a kvality. Samozrejmosťou v rámci tejto technológie je aj sušenie dreva, ktoré zabráni dodatočnému sadaniu stavby, tvarovým zmenám, či veľkým trhlinám.
MONTÁŽ
Výhodou drevodomov, ktoré ponúkame je, že ich montáž je možná počas celého roka. Preto si zákazník môže stavbu objednať v priebehu ktoréhokoľvek ročného obdobia, montáž môžeme realizovať aj v zimných mesiacoch. Veľkou výhodou pre investora je krátka doba výroby a montáže drevodomu.
ODOVZDANIE STAVBY
Po ukončení montáže prebieha proces odovzdania stavby, v rámci ktorého prebehne kontrola všetkých súčastí stavby podľa technickej dokumentácie. Zákazníkovi zároveň podáme inštruktáž o používaní a udržiavaní stavby. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis v rozsahu podľa dohodnutých podmienok v zmluve a podľa slovenských platných noriem.

Znázornenie časového priebehu od objednávky po realizáciu drevodomu:

časový priebeh realizácie drevodomu

Plánovanie 1 – 3 týždne
Podpis dohody k realizácii projektu     1 deň
Projektovanie 3 - 6 týždňov
Stavebné povolenie 2 – 6 mesiacov
Podpis KPZ 1 deň
Výroba 4 týždne
Montáž hrubej stavby 6 – 8 dní
Dokončovacie práce 2 – 4 týždne
Odovzdanie stavby 1 deň
Spolu mesiacov 5 - 10

Uvedené časové pásma majú len orientačný charakter, sú kalkulované pre stavbu drevodomu o rozmere 100 m2. Presný rozsah časového priebehu závisí od typu a charakteru konkrétnej stavby a rozsahu dodávky.